Systasis № 33 (2018)

TABLE OF CONTENTS

PAPERS

Goran Ružić, Biljana Radovanović

Becker’s evaluation of the achievements of Ancient Greek philosophy and mathematics(1-24)

Oskar Becker (an heir to Edmund Husserl and Martin Heidegger) showed a high appreciation of the Ancient Greek discoveries in mathematics. This appreciation was, at the same time, explicitly and clearly systematized. The systematization is concerned with the development of a couple of essential Ancient Greek mathematical theses, which include: Pythagorean theory of numbers; Zeno’s discovery of the infinity problem, the discovery of the irrational and the question of the analytical experiment; Plato’s theory of elements; Aristotle’s theory of infinity and the abstraction of mathematical knowledge; and finally Kant’s grounding of the limits of mathematical knowledge with regard to Aristotle.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Slađana Ristić Gorgiev

The personality of philosopher in Plato’s work(25-39)

Plato synthesizes all the ideas of his predecessors into his notion about the term philosopher. According to Plato, the wisdom that philosophers strive to achieve is neither aimed at the interpretation and understanding of everyday life nor is it the wisdom of knowledge of various sciences. Plato discusses that wisdom represents the wisdom of the divine idea of the good whose purity and clarity may be grasped only by the bodiless soul. The memory of the world of ideas, present in every soul, is the ontological presupposition for the creation of wisdom, whereas spirited parts of the soul represent gnoseological power so that each of them contributes to the attainment of the crucial idea. According to Plato, philosophers are not the ones who know that the world of ideas exists but rather those who have grasped the crucial idea and assimilated with it. This resurrection of the soul breeds a series of virtues that determine the character of a philosopher. This further confirms the ancient notion that the philosopher is not merely the person who knows the truth but rather the one who witnesses the truth.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Марија Тодоровска

Негативната теологија во гностичките извори(40-72)

Во статијата накратко се разгледуваат формулациите што може да се определат како негативна теологија во гностичките извори. Така, најпрвин се поставува прашањето за формулите на негативната теологија и апофатичките пристапи кон неискажливото и неспознатливото (бог, првиот принцип, највисоката стварност), преку воздржување од говорење и именување, преку лишувачки атрибути на негирање на одредени карактеристики на божественоста. Потоа се разгледуваат неколку гностички текстови во кои постојат вакви очигледни негативнотеолошки ставови, или формално катафатички формулации, што служат, меѓутоа, да покажат дека се недоволни кога се зборува за преобилноста на бог. Затоа, покажани се начините на кои се пристапува кон говорот за определувањето, именувањето и познанието на бог во Евангелието на Вистината и Триделниот трактат; некои аспекти од космолошките и онтолошките системи од школата на Валентин (Валентин, Птолемај, Марко) што содржат значајни назнаки од полето на негативната теологија; концепцијата на Василид за бог, кој не е неискажлив, туку е толку отаде можностите на познание и именување што не е ни неискажлив; апофатичките формулации низ поетскиот јазик на Тајната книга на Јован и тие од Писмото на Евгност; и релевантните делови од сложениот онтолошко-теолошки систем покажани низ откровенијата на Алоген (Алоген XI, 3).

adobe acrobat pdf file 512 pdf

 

TRANSLATIONS

Елена Џукеска

Аристотел: Историја на животните (книга Алфа (I), глава прва (486a5 ‒ 488b29)) (73-80)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

 

BOOK REVIEWS

Даниела Тошева

Весна Томовска, Хорот и хорската лирика во хеленската трагедија(81-86)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com