Systasis № 6 (2005)

СОДРЖИНА:

СТАТИИ

Alfred Reitermayer: Латинскиот јазик и 11. септември [pdf]

Ангела Црнобрња: De Lingua Latina Scribenda Atque Loquenda [pdf]

Елена Џукеска: За формите на ном. акуз. дуал кај женскиот род од а-основите во микенскиот грчки [pdf]

Ана Димишковска–Трајаноска: За интерпретациите на Аристотеловото сфаќање на поимот „топос“ во современата теорија на аргументацијата [pdf]

Лидија Стојановиќ–Лафазановска: Од Цар Филип до Alexander the Great [pdf]

Валентина Павловска: „Разговор со Анакреонт“ од М. В. Ломоносов [pdf]

Стефан Пановски: Бесмртноста на душата кај Платон (I) [pdf]

Даниела Тошева: Жената како структурирачки елемент во некои трагедии на Eврипид [pdf]

КРИТИКА

Платон, ГОРГИЈА. Превод од старогрчки, предговор и коментар Валериј Софрониевски. Bigoss, Скопје 2004; 162 стр.; 20 см. (Андреј Сених) [pdf]

Псевдо Лонгин, За возвишеноста. Превод од старогрчки, белешки и коментари Весна Томовска–Митровска. Предговор Иван Џепароски. Скопје, Магор, 2004. (Светлана Кочовска) [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com