Systasis № 3 (2003)

TABLE OF CONTENTS

PAPERS

Eлена Џукеска: Морфолошките обележја на микенските генитиви на -o-jo [pdf]

Весна Димовска–Јањатова: Лексички средства за актуелизација на иронична смисла во латинскиот јазик [pdf]

Јасминка Кузмановска: За некои синтактички одлики на новозаветниот грчки јазик [pdf]

NOTES

Митко Чешларов: Класичните јазици во измените нанаставниот план за гимназиско образование [pdf]

Лиле Доневска: Некои проблеми во наставата по латински јазик во средното образование [pdf]

BOOK REVIEWS

Лукиј Апулеј, „Златното магаре“, Култура, Скопје, 2003, 302 стр. (Светлана Кочовска) [pdf]

Свети Симеон Нов Богослов – светлина тивка на Светлината Тивка (кон препевот на Игор Радев, на Химните од старогрчки јазик) (отец Давид) [pdf]

Приказ на Ирена Стефоска „Словените на почвата на Македонија“ (од VII до почетокот на X век), Сигмапрес, Скопје, 2002. (Елена Џукеска) [pdf]

TRANSLATIONS

Препев на две песни од неодамна починатиот истакнат македонски поет и културен деец Анте Поповски (Љубинка Басотова) [pdf]

На светиот отец наш Симеон, молитва таинствена со која Го призива Духот Свети оној кој веќе го има видено (Игор Радев) [pdf]

Гај Плиниј Помладиот, „Писма“, VI, 16 (Весна Илиевска-Утевска) [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com