Systasis № 27 (2015)

TABLE OF CONTENTS

PAPERS

Ана Димишковска: Вистината, нужноста и времето: За Аристотеловото решение на проблемот на исказите за контингентните настани во иднината [pdf]

Снежана Филипова: Белешки за употребата на хералдиката во Византија и Византиските инсигнии [pdf]

Даниела Тошева–Николовска: Бакхилид – Дитирамб 18: Тесеј [pdf]

COMMENNDED / AWARDED STUDENT'S WORKS

Слободан Танасковски: Компаративистичко согледување на нимфите во хеленската и самовилите во јужнословенската митологија [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com