Systasis № 2 (2003)

СОДРЖИНА:

СТАТИИ

Маргарита Бузалковска–Алексова: Класификација на препозиционални сложенки – апелативи во микенскиот грчки [pdf]

Соња Стојменска–Елзесер: Хронотопот како жариште на прозен лудизам [pdf]

Живојин Винчиќ, Маргарита Бузалковска–Алексова: Прилог кон проучувањето на еврејската синагога во Стоби [pdf]

БЕЛЕШКИ

Извадок од речта што Ирена Стефоска ја одржа на промоцијата на електронското списание Систасис во декември 2002 година [pdf]

Извадок од Македонски блесок на "Преобразбите" на Овидиј од Јадранка Владова [pdf]

КРИТИКА

Хесиод, Теогонија. Препев, коментар и индекс Марија Чичева -Алексиќ. Предговор Елена Колева. Скопје, Сигмапрес, 2001. (Весна Томовска) [pdf]

Аристотел, РЕТОРИКА. Превод од старогрчки, предговор, белешка и коментари - Весна Томовска. Македонска книга, Скопје 2002; 360 стр.; 21 см. (Витомир Митевски) [pdf]

Лукиј Анај Сенека, „За гневот”, Магор, Скопје, 2003, 191 стр. (Светлана Кочовска) [pdf]

ПРЕВОДИ

Лукиј Анај Сенека, „За краткоста на животот“, XVIII–XX (Светлана Кочовска) [pdf]

P. Ovidi Nasonis Amores Liber Primus (Елена Весова Колоска) [pdf]

Катул, 8 песна (Даниела Тошева) [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com