Systasis № 19 (2011)

СОДРЖИНА:

СТАТИИ

Iglika Milusheva: Epitheta für Kinder in lateinischen Epitaphien aus Bulgarien [pdf]

Јасмина Наумоска: Природата на πρόληψις во епикурејската гносеологија [pdf]

Даниела Тошева–Николовска: Наркис како митолошка фигура во хеленската литература пред Овидиј [pdf]

Марија Чичева–Алексиќ: Грчката лексема ἀμνηστία како ономасиолошка потврда за изразување на значењето „простување“ [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com